11.05.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  sazivam

9. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,
 za dan 16. svibnja 2022.  godine (ponedjeljak),  s početkom u 19,00 sati 
u etno kući KITEC u Domitrovcu, Glavna ulica 32

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N  E V N I    R  E D

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu
 2. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vidovec
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec
 4. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine Vidovec za razdoblje od 2020.-2030. godine
 6. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Vidovec
 7. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vidovec
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec
 9. Informacija o naplati komunalnog doprinosa
 10. Razmatranje mogućnosti otkupa zemljišta na katastarskoj čestici 877/24 k.o. Vidovec za potrebe poljskog puta
 11. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

       S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Krunoslav Bistrović, v.r