18.05.2023.

Pozivaju se vlasnici imovine na području Općine Vidovec da preliminarno prijave štete nastale prirodnom nepogodom -poplavom, započetom dana 14.05.2023. godine na privatnim objektima (kuće, garaže, spremišta, gospodarski objekti), okućnicama, nasadima te sve druge štete na privatnoj imovini. 

Prijava se podnosi u pisanom obliku  putem  elektroničke pošte:  [email protected]  ili neposredno u prostorijama Općine Vidovec, Trg sv. Vida 9,  Vidovec, do 23. 05.2023. godine do 09,00 sati. 

U prijavi je potrebno naznačiti i dostaviti:
1.     ime i prezime, adresu, broj telefona
2.    opis štete na imovini, s adresom, katastarskom česticom i sl.
3.    vlastitu procjenu štete u eurima (nema utjecaja na kasniju konačnu procjenu štete)
4.    fotografije nastale štete.

Ukoliko dođe do donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, tada počinju i službeni rokovi za prijavu šteta u strogo propisanom postupku, u kojem će se javnim pozivom na službenim internetskim stranicama Općine pozvati oštećenici za prijavu šteta u propisanom roku na propisanom obrascu (Obrazac PN).


Neprijavljivanje šteta po ovom pozivu ne isključuje mogućnost podnošenja prijave u službenom postupku po proglašenju prirodne nepogode, međutim od važnosti je za ispunjenje uvjeta za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode.