09.04.2021.

Pozivaju se mještani s područja Općine Vidovec koji imaju veću materijalnu štetu na poljoprivrednim, voćarskim i vinogradarskim kulturama , a koja je nastala uslijed prirodne nepogode mraza u razdoblju od 02. do 09. travnja 2021. godine, da prijave nastalu štetu.  

Šteta se prijavljuje nadležnom Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, a prijave sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se putem e-pošte: [email protected] , u razdoblju od 12. - 29. travnja 2021. godine.

Šteta se prijavljuje na propisanom obrascu PN – Prijava štete od prirodne nepogode.

Molimo sve mještane koji namjeravaju prijaviti nastalu štetu da obavezno preuzmu propisani obrazac za prijavu štete na službenoj web stranici Općine www.vidovec.hr, kako bi se izbjeglo okupljanje i zadržavanje zbog izuzetno loše situacije nastale uslijed pandemije Covida-19.

Obrazac PN možete preuzeti ovdje:

 OBRAZAC PN

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca molimo Vas da se javite Općini Vidovec putem telefona:  042/741-201.

Uz prijavni obrazac štete potrebno je priložiti  :

  1. Kopiju osobne iskaznice,
  2. Posjedovni list  (ne stariji od šest mjeseci) za česticu na kojoj je nastala šteta od mraza,
  3. Upisnik sa označenim brojem čestice,
  4. Izjava da  poljoprivredne, vinogradarske i voćarske kulture koje se prijavljuju, nisu osigurane kod Osiguravajućeg društva,
  5. Kopiju ugovora o zakupu (ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa),
  6. Fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg nastale štete,
  7. Kopiju žiro ili tekućeg računa.

Napominjemo da se šteta prijavljuje po istom postupku kao i kod prijavljivanja ostalih šteta do sada, stoga se mole mještani da pripreme svu potrebnu dokumentaciju.  

Općinsko Povjerenstvo za

procjenu šteta od prirodnih nepogoda