01.06.2023.

Temeljem članka 2. stavka 3., članka 5., 6. i 7. Odluke o lokalnim porezima Općine Vidovec  („Narodne novine“ br. 141/22 i "Službeni vjesnik Varaždinske županije"  107/22) i članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21) općinski načelnik Općine Vidovec dana 01. lipnja 2023. godine, svim zainteresiranim upućuje

P O Z I V

za upis mjesta za postavljanje

štandova povodom blagdana sv. Vida (15.06.2023.) i sv. Antuna Padovanskog (18.06.2023.)

 

Upis mjesta obavljat će se u razdoblju od 06. do 09. lipnja 2023. godine u vremenu od 08,00 do 12,00 sati za postavljanje štandova povodom blagdana sv. Vida (15.06.2023. u Vidovcu) i sv. Antuna Padovanskog (18.06.2023. u Tužnom).

Za upis je potrebno priložiti:

- zahtjev za korištenje javne površine i

- kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti ili obrtnicu.

 

Zahtjev za korištenje javne površine može se preuzeti ovdje:

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Zahtjev sa popratnom dokumentacijom podnosi se pismenim putem na e-mail: [email protected]  ili se predaje osobno na adresi Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec u vremenu od 08,00 do 12,00 sati (06.06.-09.06.2023.), uz obaveznu prethodnu najavu.  

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, kontakt osoba: Mladen Flajšman, komunalni redar, mob. 099/3169-248.