24.05.2022.

Upis mjesta obavljat će se u razdoblju od 06. - 07. lipnja 2022. godine u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

Za upis je potrebno priložiti:

  • Zahtjev za korištenje javne površine i
  • Kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti ili obrtnicu.

Zahtjev za korištenje javne površine može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Vidovec (www.vidovec.hr).

Zahtjev sa popratnom dokumentacijom podnosi se pismenim putem na e-mail: [email protected]   ili se predaje osobno na adresi Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec u 6. i 7. lipnja 2022. u vremenu od 08,00 do 12,00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.  

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, kontakt osoba: Mladen Flajšman, komunalni redar, mob: 099/3169-248.

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE