06.02.2024.

Temeljem članka 8. Odluke o stipendijama Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 107/22), Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi  PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ / AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Prijedlog možete preuzeti ovdje:

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA 2023./2024.

Temeljem članka 8. stavak 3. Odluke nezadovoljni kandidat u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste može podnijeti prigovor općinskom načelniku, odnosno zaključno s danom 14.02.2024. godine do 12,00 sati.

Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: OPĆINA VIDOVEC, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec s naznakom: "Prigovor na prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Vidovec" ili putem e-maila: [email protected] .

Konačnu Odluku o broju dodijeljenih stipendija donosi Općinsko vijeće Općine Vidovec posebnom Odlukom.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA