01.02.2024.

Uvođenje tradicijskih aktivnosti u dječji vrtić ima ključnu ulogu u oblikovanju budućih generacija i čuvanja kulturnog nasljeđa. Tradicijske aktivnosti pomažu u očuvanju kulture, povijesti i identiteta. Kroz aktivno sudjelovanje u planiranju i realiziranju aktivnosti djeca se povezuju na pozitivan način sa svojom kulturom u kojoj žive. Povezuju se sa prošlošću i istražuju svijet kakav je nekad postojao. Na taj način razvijaju poštovanje prema vlastitoj kulturi ali i prema drugim kulturama. Kroz sve segmente razvoja djeca razvijaju svoje vještine kao što su motoričke, kreativne, komunikacijske i socio emocionalne vještine. Poticanjem aktivnosti koje u sebi sadrže elemente tradicijskih obilježja kod djece se razvija i svijest o održivosti i ekologiji. Takve aktivnosti često sadrže ili potiču manipuliranje prirodnim materijalima ili zahtijevaju neke tehnike koje promoviraju održivost.

U projektu „Mali čuvari velike baštine“ sudjeluju djeca iz odgojne skupine Latice sa svojim odgojiteljicama Melitom Filipović  i Danijelom Poljan Cmrečak. Djeca su kroz projekt razvijala vještine izrade cvijeća od krep papira, lutkica i jaslica od komušine, sudjelovali su u sadnji zelja, izradi sarme, vidovečkog gibanika. Posjetili su Etno kuću Kitec u kojoj su vidjeli zanimljive starinske predmete, narodnu nošnju.

Kroz primjer naše vrtićke prakse želimo prikazati na koje načine djeca sama doprinose razvoju lokalne zajednice te načine na koje uspostavljamo kvalitetnu partnersku suradnju sa lokalnim proizvođačima i udrugama, a sve u cilju očuvanja lokalne kulturne baštine. Različitim likovnim aktivnostima, istraživačkim aktivnostima djeci omogućavamo adekvatan kontinuitet u njihovom razvoju vodeći se polazištem koji osigurava adekvatne uvjete za zadovoljavanje temeljnih prava djeteta a to je pravo na igru. Kroz projektni rad odgojitelji zajedno s djecom razvijaju svoju odgojno obrazovnu praksu.

Provođenje tradicijskih aktivnosti u dječjem vrtiću pomaže u očuvanju kulturnog nasljeđa, potiče socijalni razvoj, razvija kreativnost te podučava djecu vrijednostima koje ostaju za cijeli život.

Željeli bi zahvaliti Općini Vidovec, Udruzi žena Vidovec, OPG Cafuk Mariji iz Domitrovca,  Udruzi „Magda i Luisa“  na realizaciji aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta kao i svim roditeljima koji su nam na bilo koji način pomogli u opremanju centra starina.

Više fotografija dostupno je na poveznici: https://dvskrinjica.hr/mali-cuvari-velike-bastine/

STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA DV ŠKRINJICA

 

Odgojiteljice Valentina Magaš, Melita Filipović, pedagoginja Natalija Štefek i ravnateljica Vida Risek sudjelovale su na znanstveno stručnoj konferenciji pod nazivom „Pred mojim očima rasteš“ koja se održala 25. i 26.01.2024. u Zagrebu. Tema konferencije je bila „Socio-emocionalni svijet djece u interkulturnom okruženju – dobrobit interdisciplinarnog pristupa”. Unaprjeđenje kvalitete ustanova ranog i predškolskog te cjelokupnog sustava zahtijeva kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih stručnjaka. Stalna nadogradnja znanja i odgoja vještina omogućuje usklađivanje sa suvremenim izazovima i dosezima u odgoju i obrazovanju, pružanje kvalitetne i sveobuhvatne podrške djeci u njihovom razvoju te kolegama, suradnicima i svim sudionicima povezanim s procesom.

Konferencija je okupila brojne stručnjake iz ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, dječjih vrtića iz svih dijelova Republike Hrvatske. Ova inspirativna konferencija pružila nam je jedinstvenu priliku za proširenje znanja, razmjenu iskustva s ostalim stručnjacima iz područja odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Raznolikost tema, od važnosti igre u ranom djetinjstvu do suvremenih pristupa inkluzivnom obrazovanju, pružila je uvid u širok spektar tema relevantnih za odgojitelje. Konferencije su prilika za umrežavanje, izmjenu ideja te stvaranje veza između odgojitelja i stručnih suradnika. Kroz ovakve aktivnosti, stvara se dinamično okruženje u kojem se potiče kontinuirano učenje, profesionalni razvoj i pružanje najboljeg mogućeg odgoja i obrazovanja za djecu te pozicije u kojoj stručnjaci podržavaju i uče jedni od drugih.

Odgojiteljica Melita Filipović i ravnateljica Vida Risek predstavile su projekt na kojem radi skupina Latice. Projekt pod nazivom „Mali čuvari velike baštine“ primjer je kako se suradnjom s lokalnom zajednicom i roditeljima djeca aktivno uključuju u život zajednice način na koji se odnose prema očuvanje kulture.

Odgojiteljica Valentina Magaš i pedagoginja Natalija Štefek predstavile su rad odgojitelja u jaslicama te načine na koje sve djeca već od jasličke dobi sudjeluju u raznim aktivnostima. Pravilnim i stalnim promišljanjem odgojitelja, razumijevanjem konteksta poznavanja djece jasličke dobi prikazani su načini na koji su odgojiteljice pripremale razne aktivnosti i poticaje za djecu.

Na kraju, predstavljanje svog rada na konferenciji, odgojitelji se stručno usavršavaju, proširuju svoje iskustvo te dugoročno grade pozitivan odnos prema radu. Promišljanje o svom vlastitom radu, radu kolegica potiče odgojitelje na daljnje usavršavanje s ciljem pružanja kvalitetnijeg rada u odgoju djece rane i predškolske dobi.

Fotogalerija: https://dvskrinjica.hr/pred-mojim-ocima-rastes/

Izvor: DV Škrinjica