07.02.2023.

Pred vama je Proračun u malom Općine Vidovec za 2023. godinu koji predstavlja sažetak Proračuna Općine Vidovec te na jednostavan i razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Vidovec u svezi korištenja općinskog novca u 2023. godini.
Najkraće rečeno, Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od dvanaest mjeseci.


Novost je da je Proračun prvi put iskazan u eurima kao službenoj valuti u Republici Hrvatskoj.

Najvažniji projekti i ulaganja za daljnji razvoj Općine koji su u planu u 2023. godini su rekonstrukcija parka uz zgradu Općine u kojem će se postaviti fitness sprave, poticanje poduzetništva, ulaganje u mlade kroz program rješavanja njihovog stambenog pitanja, dogradnja Dječjeg vrtića Škrinjica radi povećanja smještajnog kapaciteta te etapna rekonstrukcija i gradnja novih sadržaja na Športsko društvenom centru Nedeljanec.


Općina planira i značajna ulaganja u infrastrukturu, pa će tako u narednom razdoblju realizirati projekte izgradnje nogostupa u naselju Papinec, izgradnju prve faze nogostupa te uspornika u naselju Zamlača, rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Tužno te izgradnju nerazvrstane ceste u Domitrovcu, kao i izgradnju pločastog propusta od Domitrovca do Krkanca. Radi što većeg iskorištavanja obnovljivih izvora energije, Općina Vidovec nabaviti će opremu za povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije u Dječjem vrtiću Škrinjica. Nadalje, jedan od projekata koji su u planu je druga faza rekonstrukcije Vinogradarske kuće u Tužnom, a u narednom razdoblju u planu je i nastavak kapitalnog projekta aglomeracije.


Osim u infrastrukturu, Općina će i dalje ulagati u kulturu, vatrogastvo, sport, udruge, predškolski odgoj te obrazovanje.
Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općina Vidovec planira izdvojiti sredstva u iznosu od gotovo 700 tisuća eura, dok će za održavanje komunalne infrastrukture izdvojiti 545 tisuća eura. Za socijalnu skrb, sport, vjerske zajednice, kulturu, civilnu zaštitu i ostale javne potrebe Općina će izdvojiti 276 tisuća eura, a za gradnju društvene infrastrukture gotovo 2,5 milijuna eura što se odnosi na dogradnju postojećeg dječjeg vrtića, rekonstrukciju Vinogradarske kuće, ulaganja u ŠDC Nedeljanec te izgradnju vatrogasnog doma u Nedeljancu. Za školski i predškolski odgoj se planira izdvojiti oko 610 tisuća eura, dok se za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planira se izdvojiti preko 30 tisuća eura.


Želja nam je udovoljiti svim zahtjevima, no moramo biti svjesni da postoje ograničenja financijskih kapaciteta, kao i prioriteti te značajne obveze koje moramo redovito izvršavati. Čeka nas puno izazova u novoj proračunskoj godini i sigurni smo da ćemo ih uspješno nadvladati te realizirati mnoge projekte na dobrobit mještana Općine Vidovec.

Proračun u malom za 2023. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici:

PRORAČUN U MALOM


Vaš načelnik
Bruno Hranić