17.11.2020.

Sukladno zakonskim odredbama, objavljen je prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnom savjetovanju te dati svoj komentar, prijedlog ili primjedbu na proračun.

Obrazac za sudjelovanje kao i sam prijedlog Proračuna i projekcija nalaze se u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću:/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je  zaključno do 27. studenog 2020. dostaviti na adresu: Općina Vidovec, Trg svetog Vida 9, Vidovec, 42205 Vidovec ili na adresu elektronske pošte: [email protected]r  ili na fax: 042 209 022.