05.05.2023.

Zbog brojnih mještana, u nastavku objavljujemo upute za ispis potvrde o završenoj izobrazbi ,a koja je potrebna za kupovinu pesticida.

UPUTE ZA ISPIS POTVRDE ZA KUPOVINU PESTICIDA