11.01.2023.

Završena je sanacija nerazvrstane ceste u naselju Tužno-Varaždinska ulica-Odvojak I za koju su Općini Vidovec odobrena bespovratna sredstva Ministarstva  prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sanacija Varaždinske ulice-odvojak I. uključivala je rušenje postojećeg asfalta, odvoz i zbrinjavanje istog u reciklažnom dvorištu, završno fino planiranje i valjanje prije asfalta, asfaltiranje ceste  i izradu bankina kamenim materijalom. Radovi su izvedeni sa zadovoljavajućom kvalitetom, sukladno pravilima struke i propisanoj zakonskoj regulativi. Cjelokupna investicija iznosila je 13.888,20 EUR. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine istu je sufinanciralo s iznosom od 5.441,64 EUR (31%) dok je preostali dio sredstava u visini od  11.918,61 EUR izdvojen iz općinskog proračuna.  

Cilj provedbe projekta je sanacija ceste koja će imati pozitivan utjecaj na razvoj komunalnog gospodarstva u smislu sanacije oštećene komunalne infrastrukture i poboljšanja kvalitete življenja stanovnika na tom području.