09.12.2021.

Načelnik Općine Vidovec i član Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina Bruno Hranić  imenovan je u Međuresornu radnu skupinu Ministarstva pravosuđa i uprave u projektu “Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“.

Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave projekt je Ministarstva pravosuđa i uprave kojim će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućiti učinkovitije obavljanje poslova iz njihova djelokruga, što će u konačnici rezultirati povećanjem kvalitete javnih usluga koje se pružaju građanima u jedinicama.

Provedbom Projekta uspostavit će se središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja će omogućiti prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te podataka o poslovima koji se obavljaju u jedinicama. Na osnovi tih podataka provest će se utvrđivanje i analiza odabranih indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ponajprije administrativnih i financijskih, ali i svih ostalih koji su neophodni jedinicama za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga iz njihova zakonom utvrđenog djelokruga. Temeljem analiziranih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradit će se katalog poslova koje jedinice obavljaju i mogu obavljati te će se formirati kategorije jedinica s obzirom na poslove koje obavljaju.

Ukupna vrijednost Projekta je 20.076.342,14 kn te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Projekt će se provoditi do lipnja 2022. godine.