30.08.2021.

Djelatnici tvrtke CEDRUS Forest d.o.o. u razdoblju od 09.-13. kolovoza te 16. i 17. kolovoza 2021. godine uklanjali su gnijezda vrana u parku oko dvorca Jordis-Lohausen u Vidovcu.

Gnijezda su uklonjena uz pomoć hidraulične košare i osposobljenog penjača uz sve elemente zaštite. Radovi su obavljani uz nadzor čuvara prirode Nikole Šćurica te stručne osobe za provođenje programa zaštite divljači Antuna Viličića. Skinuta su 252 gnijezda te su ista adekvatno zbrinuta na deponiju tvrtke CEDRUS FOREST d.o.o.

Podsjetimo, u srpnju 2015. godine Općina Vidovec pokrenula je izradu Programa zaštite divljači upravo zbog problema s vranama. Nakon izrade elaborata, Program zaštite divljači je poslan Ministarstvu poljoprivrede na pregled i odobrenje, a nakon što je usklađen sukladno smjernicama Ministarstva, suglasnost je dobivena u travnju 2016. godine. Od tada Općina redovno provodi aktivnosti vezane uz suzbijanje problema s vranama u cilju sprečavanja šteta koje se dešavaju na poljoprivrednim usjevima, te privatnim i javnim površinama.

Program zaštite divljači Općina Vidovec ima za razdoblje do 31. ožujka 2025. godine.