19.04.2020.

Dozvoljeno je kretanje bez propusnice unutar Varaždinske županije.