25.10.2023.

Općinu Vidovec posjetio je Milan Rezo, direktor Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu i Branko Perec, voditelj ispostave. Na sastanku s načelnikom Brunom Hranićem raspravljano je o investicijama Hrvatskih voda na području Općine Vidovec koje u 2023. godini iznose 181.383 eura.

Radi se o zahvatima na regulaciji vodotoka Plitvice na kojima je izvršeno čišćenje i produbljivanje kanala te je na nekim dijelovima podignuta obala. Nakon poplava koje su ove godine zadesile područje općine izvršena je hitna intervencija na potoku Črna Mlaka. Radovi će se još ove godine obaviti na koritu potoka Tuža oblaganjem kamenom i podizanjem obale te čišćenje kanala potoka Tuža u naselju Krkanec. 

U 2024. godini, osim redovnih radova na održavanju vodotoka na području Općine Vidovec, planirana je izgradnja vodovodne mreže za Čemerni breg u naselju Tužno. Radi se o dijelu naselja u kojem ima sve više kuće za odmor pa je investicija u izgradnju vodovodne mreže ujedno i investicija u razvoj ruralnog turizma. Investicija je procijenjena na 265.450 eura s PDV-om, a financirat će se sredstvima Hrvatskih voda.

Nakon održanog sastanka načelnik Hranić s predstavnicima Hrvatskih voda obišao je radove koji su već odrađeni te  most u naselju Krkanec čiju je rekonstrukciju financirala Općina Vidovec. Za radove na  rekonstrukciji cijevnog propusta (mosta) u naselju Krkanec iz općinskog je proračuna izdvojeno 26.212,50 eura.