28.05.2020.

Općina Vidovec raspisuje Javni natječaj za odabir najljepšeg balkona ili okućnice na području općine Vidovec.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju svi mještani s područja Općine Vidovec koji ispune prijavnicu te pošalju 5 fotografija balkona ili okućnice u visokoj rezoluciji.

Prijavnica i fotografije zajedno s kopijom osobne iskaznice kao dokazom o prebivalištu na području Općine Vidovec i privolom za obradu osobnih podataka, šalju se e-mailom na adresu: [email protected], a mogu se i predati u Općinu Vidovec, Trg svetog Vida 9, Vidovec.

Dokumentacija potrebna za sudjelovanje na Javnom natječaju može se preuzeti OVDJE.

Natječaj je otvoren do 08. lipnja 2020.

Komisija za izbor najljepšeg balkona ili okućnice izvršiti će pregled pristiglih prijava na Javni natječaj i donijeti odluku o izboru prijavljenih balkona i okućnica koje će ući u uži krug.

Komisija se sastoji od pet (5) članova koju posebnom Odlukom imenuje općinski načelnik Općine Vidovec.

Komisija za izbor najljepšeg balkona ili okućnice nakon izvršene pretkvalifikacije na temelju fotografija dostavljenih uz prijavnicu, izvršiti će uvid na terenu.

Nagrade se dodjeljuju na osnovi sljedećih kriterija:

  • vizualni izgled balkona ili okućnice
  • kreativnost, originalnost
  • zastupljenost pojedinih vrsta ukrasnog bilja i skladan međusobni odnos
  • uređenje, održavanje i čistoća balkona ili okućnice

Svaki od kriterija boduje se  ocjenama 1-5 pri čemu je najbolji natjecatelj onaj koji osvoji najveći broj bodova.

Svaki sudionik dobiti će priznanje, a novčane nagrade dodijeliti će se sudionicima sa najljepšim balkonom ili okućnicom kako slijedi:

  1. nagrada 1.500,00 kuna
  2. nagrada 1.000,00 kuna
  3. nagrada 500,00 kuna

Imena nagrađenih biti će objavljena na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr. Dodjela nagrade održati će se povodom Dana Općine Vidovec.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno, s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u Javnom natječaju.

Prijava s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.

Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenog roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka Javnog natječaja za izbor najljepšeg balkona ili okućnice mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati na broj 042/741-201.

JUO OPĆINE VIDOVEC