30.04.2020.

Pozivaju se svi učenici/učenice i studenti/studentice te sportaši/ce koji imaju prebivalište na području Općine Vidovec, a koji su tijekom 2019./2020. godine ostvarili zapažene uspjehe u svojem školovanju ili sportskom natjecanju da radi ostvarenja prava na dodjelu nagrade povodom Dana Općine Vidovec dostave sljedeću dokumentaciju:

  • prijavu na javni poziv
  • dokaz o proglašenju najboljeg učenika/učenice, studenta/studentice u školi/fakultetu
  • dokaz o osvajanju 1.-3. mjesta na županijskom ili državnom natjecanju
  • dokaz o osvajanju dekanove ili rektorove nagrade
  • dokaz o pojedinačnim sportskim uspjesima na državnim ili međunarodnim natjecanjima
  • dokaz o sportskim uspjesima ostvarenim sa reprezentacijomna državnim ili međunarodnim
  •   natjecanjima
  • presliku važeće osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu.

 

Prijava na javni poziv s odgovarajućim dokazima dostavlja se elektroničkim putem na e-mail adresu [email protected] ili putem pošte na adresu Općina Vidovec, Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec. 

Prijave se zaprimaju do 01.06.2020. godine , a nagrade će se dodjeljivati povodom Dana Općine Vidovec.

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE.