08.04.2022.

Na temelju odredbe članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) te članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 21/15), Komisija za izbor i imenovanja, upućuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vidovec.

Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe:

-koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Vidovec,

-koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Vidovec, predložiti:

-udruge koje su, sukladno statutu, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

-učenička vijeća,

-studentski zborovi,

-pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i

-neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Tekst Javnog poziva zajedno sa svim pripadajućim dokumentima dostupan je ovdje:

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH.zip

 

Rok za isticanje kandidatura, odnosno dostavu prijedloga je 15 (petnaest) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Općine Vidovec: www.vidovec.hr, odnosno do 25. travnja 2022. godine do 15,00 sati.