16.04.2020.

I.

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Vidovec da prijave štetu.

Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA: 920-11/20-3, URBROJ: 2186/1-02/1-20-1 od 9. travnja 2020.) za područje Varaždinske županije, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama kojima su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi, trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama u periodu od 02.04.2020.-08.04.2020. godine.

II.

Šteta se, u pravilu, prijavljuje putem e-pošte: [email protected], ali može se dostaviti i poštom ili oštećenik može osobno ubaciti kompletiranu prijavu u poštanski sandučić Općine.

III.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjeni obrazac Izjave 
  • presliku posjedovnog lista ili izvatka iz zemljišnih knjiga za prijavljenu oštećenu imovinu
  • presliku Upisnika OPG-a
  • presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete.

IV.

Rok za prijavu štete je 22.04.2020. do 15:00 sati.

V.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  08,00-14,00 sati na telefon: 042/741-201 ili putem e-pošte: [email protected]

KLASA: 920-11/20-01/01

URBROJ: 2186/10-20-03

 

 

Općinsko Povjerenstvo za

procjenu šteta od elementarnih nepogoda