02.07.2024.

Općina Vidovec objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za izbor najljepšeg balkona i/ili okućnice na području Općine Vidovec u 2024. godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju svi mještani s područja Općine Vidovec.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

-Prijavnica
-5  fotografija balkona i/ili okućnice visoke rezolucije
-Preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu na području Općine Vidovec

Prijavnica s potrebnom dokumentacijom se šalje  e-mailom na adresu: [email protected], a može se i osobno predati u Općinu Vidovec, Trg sv. Vida 9, Vidovec radnim danom od 7,00-15,00 sati.

Komisija za izbor najljepšeg balkona i/ili okućnice izvršiti će pregled pristiglih prijava na Javni poziv. Na temelju fotografija dostavljenih uz prijavnicu,  izvršit će se bodovanje i izabrati tko od prijavitelja ulazi u uži krug. Nakon izbora  užeg kruga, Komisija će izvršiti uvid na terenu.

Svaki sudionik dobiti će priznanje, a novčane nagrade dodijeliti će se sudionicima s najljepšim balkonom i/ili okućnicom kako slijedi:

1. nagrada 200,00 eura

2. nagrada 130,00 eura

3. nagrada  70,00 eura

Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 31. srpnja 2024. godine.

Javni poziv i prijavnicu možete preuzeti ovdje:

 

JAVNI POZIV I PRIJAVNICA 2024.