06.11.2020.

Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 72/20), raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Vidovec za školsku/ akademsku  godinu 2020./2021.

Općina Vidovec dodjeljuje tri kategorije stipendija: stipendije za nadarene učenike i studente, stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju i stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Stipendije se dodjeljuju u iznosima kako slijedi:

  • učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova na području Varaždinske i Međimurske županije  dodjeljuje se iznos od 400,00 kn,
  • učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova izvan Varaždinske i Međimurske županije dodjeljuje se iznos od 450,00 kn,
  • učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova sa sjedištem u inozemstvu dodjeljuje se iznos od 500,00 kn,
  • studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske i Međimurske županije dodjeljuje se iznos od 500,00 kn,
  • studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske i Međimurske županije dodjeljuje se iznos od 600,00 kn,
  • studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem u inozemstvu dodjeljuje se iznos od 700,00 kn.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Odluke o stipendijama Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 72/20) i biti će otvoren petnaest dana, s rokom za dostavu zahtjeva do 23. studenog 2020. godine.

Tekst natječaja i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti  OVDJE.