09.12.2021.

Općina Vidovec raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Vidovec za školsku /akademsku godinu 2021. / 2022. na temelju kojeg se učenici i studenti mogu kandidirati za dodjelu slijedećih stipendija: stipendije za nadarene učenike i studente, stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju i stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Stipendije se dodjeljuju u iznosima:

  • učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova na području Varaždinske i Međimurske županije  dodjeljuje se iznos od 400,00 kn,
  • učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova izvan Varaždinske i Međimurske županije dodjeljuje se iznos od 450,00 kn,
  • učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova sa sjedištem u inozemstvu dodjeljuje se iznos od 500,00 kn,
  • studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske i Međimurske županije dodjeljuje se iznos od 500,00 kn,
  • studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske i Međimurske županije dodjeljuje se iznos od 600,00 kn,
  • studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem u inozemstvu dodjeljuje se iznos od 700,00 kn.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Odluke o stipendijama Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 72/20) i biti će otvoren petnaest dana, s rokom za dostavu zahtjeva i potrebne dokumentacije do 28. prosinca 2021. godine.

Zahtjevi za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku, u zatvorenoj omotnici, osobno ili slanjem preporučeno na adresu:

OPĆINA VIDOVEC, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec

 s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendije Općine Vidovec”.

Zahtjevi se dostavljaju na obrascima koji se nalaze na službenoj web stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr ili se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9, Vidovec.

Zahtjevi koji ne sadrže potpunu dokumentaciju, kao ni nepravodobno podneseni zahtjevi neće se uzimati u obzir.

Tekst natječaja i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti  OVDJE.