18.05.2020.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Škrinjica" na 2. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine donjelo je odluku o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić "Škrinjica" za pedagošku 2020./2021. godinu.

Cijeli natječaj dostupan je ovdje

Prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje

Prijave za upis djece podnose se osobno ili putem pošte od 18. svibnja do 18. lipnja 2020. godine u vremenu od 11,00 do 15,00 sati na  adresu DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA" , TRG SV. VIDA 9, 42205 VIDOVEC. 

Prijave za upis u program Predškole za djecu koja nisu dio redovnog programa, podnose se od 01. srpnja do 31. srpnja 2020. godine u vremenu od 10,00-15,00 sati, na adresu Dječjeg vrtića.