16.12.2022.

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za poticanje rješavanja njihovog stambenog pitanja na području Općine Vidovec u 2022. godini.

Prihvatljivi korisnici ovog Javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Vidovec, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koji su stalno nastanjeni na području Općine Vidovec te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području Općine Vidovec te koje s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja grade, kupuju, rekonstruiraju i/ili adaptiraju stambeni objekt na području Općine Vidovec.

Javnim pozivom predviđeno je sufinanciranje kupnje, gradnje te rekonstrukcije i/ili adaptacije stambenog objekta.

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe:
- koji na dan 01. siječnja 2021. godine nisu stariji od 40 godina te
- koji žive u bračnoj / izvanbračnoj zajednici, formalnom / neformalnom životnom partnerstvu ili
- jednoroditeljske obitelji koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetom da nemaju drugu useljivu kuću/stan u svom vlasništvu.

Samci nisu prihvatljivi korisnici ovog Javnog poziva kao ni korisnici koji su već ostvarili potporu Općine Vidovec za rješavanje svog stambenog pitanja, niti se za jednu nekretninu može dodijeliti potpora više puta.

Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju se u postupku obrade zahtjeva utvrdi da prema Općini Vidovec ima dugovanje po bilo kojoj osnovi.

Cjelokupan tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA MLADIM OBITELJIMA

Program demografskih mjera možete pročitati ovdje:

PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA-2022. GOD.

Obrasci potrebni za prijavu na Javni poziv su sljedeći:

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE -MJERA 1: GRADNJA OBITELJSKE KUĆE

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE-MJERA 2: KUPNJA OBITELJSKE KUĆE/STANA

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE-MJERA 3: SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE I/ILI ADAPTACIJE STAMBENOG PROSTORA

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeće priloge:

PRILOG I: IZJAVA O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI

PRILOG II: IZJAVA O NEFORMALNOM ŽIVOTNOM PARTNERSTVU

PRILOG III: IZJAVA ZA SUVLASNIKA NEKRETNINE

PRILOG IV: IZJAVA (O PRVOJ NEKRETNINI, O PROMJENI PREBIVALIŠTA, O DOSTAVI ZADUŽNICE)

Podnositelj zahtjeva za sufinanciranje može biti samo vlasnik/suvlasnik nekretnine za koju traži sufinanciranje.

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva, zajedno s propisanom dokumentacijom te se šalje u tiskanom obliku, preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Vidovec

Trg svetog Vida 9

42205 Vidovec

sa obaveznom naznakom ''Javni poziv - potpore za mlade obitelji''  - ne otvarati

 

Rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje počinje 19. prosinca 2022. godine, a završava:

1. dana 31. kolovoza 2023. godine ili

2. objavom obavijesti o zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenja sredstava predviđenim za tu namjenu u Proračunu Općine Vidovec.

Za sva pitanja i nejasnoće molimo Vas da se obratite JUO Općine Vidovec isključivo putem elektroničke pošte: [email protected]