28.04.2023.

Temeljem članka 6. Odluke o dodjeli nagrade za posebna postignuća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 56/22) , Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec dana 28. travnja 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu nagrada za posebna postignuća

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele  nagrada za posebna postignuća u 2022. godini.

Nagrada se dodjeljuje za posebna postignuća postignuta ( pojedinačna ili ekipna) koja  u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju: dekanove i rektorove nagrade, osvojenu zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju, osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto ili osvojenu 1., 2. ili 3. nagradu na državnim, europskim, međunarodnim, svjetskim i olimpijskim natjecanjima u 2022. godini.

2. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo na dodjelu  nagrade ostvaruju hrvatski državljani, koji imaju prebivalište na području Općine Vidovec u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu nagrade, pod uvjetima utvrđenim ovim Javnim pozivom.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za ostvarenje prava na dodjelu nagrade za posebna postignuća podnosi se :

  • Zahtjev;
  • Dokaz o prebivalištu (uvjerenje o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice );
  • Dokaz o ostvarenom postignuću sukladno točki 1. ovog Javnog poziva.

Općina Vidovec može zatražiti i drugu dokumentacija za koju se ukaže potreba radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva, a u svrhu utvrđivanja ostvarivanja uvjeta po navedenom Javnom pozivu.

4. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog Poziva, a isti se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec ili preuzeti na mrežnoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se u Općinu Vidovec osobno ili poštom na adresu:

Općina Vidovec

Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec

sa naznakom „Javni poziv za dodjelu nagrada za posebna postignuća“

 

Zahtjev sa traženom dokumentacijom može se dostaviti i putem e-maila na adresu: [email protected]

INFORMACIJE:

Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec

Tel: 042/741-201

e-mail: [email protected],  [email protected]

 

5. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev na Javni poziv zaprima se do 31. svibnja 2023. godine.

Zahtjevi pristigli izvan roka neće se uzimati u obzir.

6. IZNOS NAGRADE

Visina novčane nagrade utvrđuje se u neto iznosu u visini od 132,72 EUR ( 1.000,00 kuna).

7. PROVJERA PRISTIGLIH PRIJAVA I POSTUPAK DODJELE NAGRADE

Postupak administrativne kontrole i obrade podnesenih zahtjeva provodi JUO Općine Vidovec.

JUO Općine Vidovec ima pravo ne prihvatiti zahtjev nakon dopunjene dokumentacije te podnijeti prijedlog općinskom načelniku da se istom ne odobri nagrada.

Temeljem provedenog postupka provjere zaprimljenih zahtjeva, JUO Općine Vidovec utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli nagrada koji se upućuje općinskom načelniku na donošenje.

Odluku o nagrađivanju donosi općinski načelnik. Odluka načelnika je konačna.

Nagrada se dodjeljuje na svečan način.

8.OSTALE ODREDBE

Općina Vidovec zadržava pravo izmjene i poništenje ovog Javnog poziva, pri čemu  ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec

Obrazac Zahtjeva:

ZAHTJEV ZA DODJELU NAGRADE ZA POSEBNA POSTIGNUĆA

Tekst Javnog Poziva

Javni poziv za dodjelu nagrada za posebna postignuća