13.12.2022.

Općina Vidovec raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Vidovec za školsku/ akademsku godinu 2022./2023. na temelju kojeg se učenici i studenti mogu kandidirati za dodjelu slijedećih stipendija: stipendije za nadarene učenike i studente, stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju i stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.
Stipendije se dodjeljuju u iznosima:


- učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova na području Varaždinske i Međimurske županije 40,00 eura,
- učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova izvan Varaždinske i Međimurske županije 40,00 eura,
- učenicima srednjih škola koji su polaznici obrazovnih ustanova sa sjedištem u inozemstvu 40,00 eura,
- studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske i Međimurske županije 65,00 eura,
- studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske i Međimurske županije 85,00 eura,
- studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem u inozemstvu 90,00 eura.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Odluke o stipendijama Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 107/22) i biti će otvoren petnaest dana, s rokom za dostavu zahtjeva i potrebne dokumentacije do 28. prosinca 2022. godine.
Tekst natječaja i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti  ovdje:

NATJEČAJ

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi za dodjelu stipendije sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u navedenom roku osobno u zatvorenoj omotnici  ili slanjem preporučeno na adresu:

OPĆINA VIDOVEC, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec
 s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendije Općine Vidovec”

Zahtjevi za dodjelu stipendije sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti i emailom na [email protected].

NAPOMENA: Zahtjevi koji ne sadrže potpunu dokumentaciju, kao ni nepravodobno podneseni zahtjevi neće se uzimati u obzir.