22.02.2021.

Općina Vidovec objavila je danas, 22. veljače 2021. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vidovec u 2021. godini.

Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Općine Vidovec za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Vidovec za 2021. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe mještana i doprinose razvitku i općem napretku Općine , a odnose se na sljedeća područja:

  1. Promicanje, razvitak i unaprjeđenje obrazovanja;
  2. Kultura i kulturne manifestacije;
  3. Ostali programi.

Sredstva za provedbu ovog natječaja osigurana su u Proračunu Općine Vidovec za 2021. godinu u iznosu 253.000 kuna.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva programa/projekta.  

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 25. ožujka 2021. godine.

 Tekst Javnog natječaja, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2021.