10.03.2021.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina.

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. 

Prihvatljivi korisnici sredstava su (vinarije) poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova; za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova i za velika poduzeća s 750 ili više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24%.

Cjelokupan natječaj dostupan je na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Natječaj je otvoren do 30. travnja 2021. godine.