10.04.2020.

Trenutno se čeka suglasnost nacionalnog stožera na proslijeđene sporazume o formiranju zona unutar Varaždinske županije. 

Za prelazak iz zone u zonu i dalje je potrebna e-propusnica, kao i za međužupanijska kretanja.

 

Apeliramo na mještane da se ne kreću bez nužne potrebe te da se i dalje pridržavaju mjera za sprječavanje širenja koronavirusa.