19.03.2020.

Poštovani,

S obzirom na izvanrednu situaciju sa epidemijom koronavirusa, obavještavamo Vas da će djelatnice  zaposlene na projektu „Zaželi“ pružati isključivo usluge:

dostave osnovnih životnih potrepština i/ili lijekova i/ili drva za ogrjev do kućnog praga, odnosno razgovor sa korisnikom u svrhu psihosocijalne pomoći.

Sve usluge će se pružati ISKLJUČIVO na siguran način:

  • U obilazak korisnika ići obavezno uniformirani ili obilježeni službenim znakom Crvenog križa
  • Koristit će zaštitnu opremu (maska, rukavice)
  • Pozvoniti/pokucati će na vrata  korisnika i pritom se odmaknuti od vrata/praga minimalno 2 metra
  • U razgovoru s korisnikom koji smije najduže trajati 5 minuta, pitati za žurne potrebe, u prvom redu lijekove i proizvode za održavanje zdravlja
  • Vodit će evidenciju o posjeti korisniku, vremenu i mjestu posjete te koju vrstu potrebe ima korisnik