09.09.2020.

Obavještavaju se roditelji učenika slabijeg imovinskog stanja Osnovne škole Vidovec, Područne škole Nedeljanec i Osnovne škole Tužno koji zadovoljavaju kriterije navedene u Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vidovec da podnesu svoje zamolbe za financiranje školske kuhinje za školsku godinu 2020./2021.

Zamolbe se podnose  u Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec do 21. rujna 2020. Zamolbe se mogu preuzeti OVDJE.  Uz zamolbu nužno je priložiti i Izjavu o svim članovima kućanstva. Izjavu možete preuzeti OVDJE.

Temeljem članka 19. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/19 i 64/19)  pravo na financiranje troškova prehrane učenika u osnovnim školama mogu ostvariti:

  1. djeca nezaposlenih roditelja uz predočenje potvrde da su nezaposleni i da ne ostvaruju prihod od poljoprivrede;
  2. djeca samohranih roditelja čija primanja ne prelaze 1.100,00 kn po članu kućanstva;
  3. drugo i svako daljnje dijete u kućanstvu čija primanja ne prelaze 1.100,00 kuna za četveročlano kućanstvo po članu, a za svakog daljnjeg člana prihod ne prelazi 300,00 kuna mjesečno;
  4. djeca invalida Domovinskog rata preko 60% invalidnosti čija primanja po članu kućanstva ne prelaze 1.100,00 kuna mjesečno.

Izjave pod točkama 2., 3., i 4. dokazuju se  izjavom o zajedničkom domaćinstvu te potvrdom o primanjima svih članova kućanstva u protekla 3 mjeseca. Uvjet pod točkom 4. dokazuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđivanju invaliditeta roditelja.