02.07.2021.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  sazivam

2. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  09. srpnja  2021.  godine (petak),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održati će se u ETNO KUĆI DOMITROVEC (KITEC), Glavna ulica 32, Domitrovec (uz obavezu poštivanja propisanih mjera zaštite od COVID-19)

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  EV N I    R  E D

1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 2021. godini

2. Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec

3. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine Vidovec

4. Prijedlog Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica, likovnih mapa i kutija za tehničku kulturu za učenike osnovnih škola s područja Općine Vidovec

5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika financijske dokumentacije Općine Vidovec

6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Vidovec

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine Vidovec

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec

9. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za pomoć Općini Jakšić u Požeško – slavonskoj županiji uslijed elementarne nepogode uzrokovane snažnim nevremenom i tučom

10. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za uklanjanje gnijezda vrana, sakupljanje i odvoz gnijezda i biomase u parku oko dvorca u Vidovcu

11. Informacija o implementaciji aplikacije Transparentnost isplate iz proračuna

12. Razno

 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201.

       S poštovanjem,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC

                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                                 Krunoslav Bistrović, v.r.