26.05.2023.

Na području Općine Vidovec u 2023. godini obavljat će se dimnjačarske usluge prema sljedećem rasporedu: