03.04.2023.

Nastavno na raspisane izbore za članove vijeća nacionalnih manjina  (Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/114, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. godine) i izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/113, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. godine), koji će se održati u nedjelju, 07. svibnja 2023. godine, u nastavku se dostavlja Objava biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 012-01/23-01/09, URBROJ: 514-07-03-02/05-23-02 od 30. ožujka 2023. godine:

OBJAVA BIRAČIMA