24.03.2022.

Temeljem Programa potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za razdoblje 2021.-2025. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 90/21 i 24/22) Općina Vidovec objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi  u 2022. godini. 

Potpore se dodjeljuju kroz 4 mjere i to:

  • MJERA 1. Sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih usjeva i nasada

  • MJERA 2. Sufinanciranje troškova prihrane pčelinjih zajednica

  • MJERA 3. Sufinanciranje troškova zakupa  prodajnog mjesta na tržnicama

  • MJERA 4. (Su)Financiranje usluge certificiranja Varaždinskog zelja

Korisnici mjera mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Vidovec, a koji imaju poljoprivrednu površinu, stoku ili poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu primarno na području Općine Vidovec te upisanu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Potpore koje se su predmet ovog Poziva dodjeljuju se za pokriće troškova nastalih u 2022. godini. Prihvatljivo razdoblje nastanka troška je od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine. Korisnici se mogu javiti za više mjera iz ovog Poziva.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine Vidovec za 2022. godinu, a najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Tekst Javnog poziva sa svim pripadajućim obrascima za pojedine mjere može se preuzeti ovdje: 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI U 2022. GODINI