11.04.2022.

Prema Odluci Vlade RH od 9. ožujka 2022., pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata  imaju korisnici mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečeni u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva*, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Iznos jednokratnog novčanog primanja uređen je Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (točka II.) kako je prikazano u tablici:  

Dokaz (potvrdu)  o iznosu inozemne mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstevnoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Rok za dostavu  dokaza o visini inozemne mirovine je 30. lipanj 2022.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022. godine. 

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u sprnju 2022.

Više informacija dostupno je na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: https://www.mirovinsko.hr/hr/jednokratno-novcano-primanje-radi-ublazavanja-posljedica-porasta-cijena-energenata/2132