12.07.2021.

Obaveštavaju se mještani Općine Vidovec da se nastavlja s odvozom mješanog komunalnog otpada iz kućanstva.

Odvoz miješanog komunalnog otpada (CRNA KANTA) bit će u utorak 20.07.2021. godine. Tom prilikom preuzet će se sve količine nastalog komunalnog otpada, stoga se mole mještani da komunalni otpad koji im ne stane u  crnu kantu poslože u vreće ili uz kantu kako bi se  isti preuzeo prilikom odvoza. Sljedeći odvoz otpada s područja općine bit će prema dosadašnjem rasporedu.

 

 

   

Nakon privremene obustave odvoza mješanog komunalnog otpada za područje Varaždinske županije,  u suradnji s resornim ministrom pronađeno je rješenje te se nastavlja s odvozom sukladno ugovorenom planu dinamike. Sastanku s ministrom Čorićem u svrhu rješavanja nastale problematike nazočio je i načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić.