10.09.2022.

Obavještavaju se poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da prijave za štetu nastalu uslijed prirodne nepogode suše mogu podnijeti još u ponedjeljak, 12. rujna 2022. godine.

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: [email protected] ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati ili poštom  na adresu: Općina Vidovec, Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec.

Dokumentacija potrebna za prijavu štete od suše:

  1. popunjeni Obrazac PN
  2. preslika Zahtjeva OPG-a za izravna plaćanja za 2022. godinu (AGRONET) ili preslika posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu 
  3. broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete
  4. izjava da oštećena imovina nije osigurana pri osiguravajućim društvima za elementarnu nepogodu suše

NAPOMENA: U Obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha. Podaci za dugogodišnje nasade iskazuju se u broju stabala ili trsova.

Obrazac PN

Izjava