10.05.2022.

Općina Vidovec kreće s podjelom spremnika za pelene, stoga se pozivaju  mještani koji su iskazali potrebu za nabavom spremnika za pelene (spremnik s ljubičastim poklopcem) da ispune Zahtjev u privitku i prilože potrebnu dokumentaciju te isti dostave u JUO Općine Vidovec.

  • Za ostvarivanje prava na dodjelu spremnika za pelene za dijete starosti do 24 mjeseca potrebno je priložiti rodni list djeteta i presliku računa za javne usluge s adresom obračunskog mjesta koja je identična adresi za koju se traži dodatni spremnik s ljubičastim poklopcem za odlaganje otpadnih pelena te potvrdu o nepostojanju financijskih obveza prema Općini Vidovec.

 

  • Za ostvarivanje prava na dodjelu spremnika za pelene za osobu s inkontinencijom/ invaliditetom potrebno je priložiti potvrdu liječnika i presliku računa za javne usluge s adresom obračunskog mjesta koja je identična adresi za koju se traži dodatni spremnik s ljubičastim poklopcem za odlaganje otpadnih pelena te potvrdu o nepostojanju financijskih obveza prema Općini Vidovec.

Mještani koji imaju potrebu za nabavom spremnika za pelene, ali još nisu iskazali svoj interes, isto mogu učiniti ispunjavanjem i podnošenjem Zahtjeva u privitku.

ZAHTJEV ZA SPREMNIK ZA PELENE

Zahtjev s prilozima može se dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

OPĆINA VIDOVEC , TRG SV. VIDA 9, 42205 VIDOVEC

 ili elektroničkim putem na e-mail: [email protected].

Općina Vidovec u potpunosti će podmiriti trošak odvojenog prikupljanja, prijevoza i obrade pelena iz kućanstva.