03.08.2022.

Obavještavaju se vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta da su, sukladno članku 5. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vidovec ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/19), dužni  primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog, obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

Za osobe koje se ne pridržavaju odredba iz članka 5. spomenute Odluke, predviđena je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn.

Vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta daje se rok od 5 dana za otklanjanje ambrozije na vlastitim parcelama, u protivnom će nakon nadzora ovlaštene osobe- komunalnog redara, uslijediti Odlukom propisane sankcije.