21.07.2023.

S obzirom na  primljene upite mještana zašto  u Vidovcu nije besplatan vrtić u ljetnim mjesecima dajemo sljedeći odgovor :

Općina Vidovec nije bila prihvatljiv prijavitelj na Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini kojeg je raspisao Središnji državni ured za demografiju i mlade jer nije zadovoljavala sljedeći uvjet za prijavu:

Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911

Referentna godina po kojoj su se računali rashodi poslovanja bila je 2021. godina, kada je Općina Vidovec tek započela s radom novog dječjeg vrtića u Vidovcu te su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u toj godini iznosili manje od  traženog postotka za prijavu ( 30,01% ).