08.05.2023.

Račune za komunalnu naknadu Općine Vidovec moguće je podmiriti u uredima Hrvatske pošte bez plaćanja naknade za uslugu platnog prometa (provizije). 

Naknadu za uslugu platnog prometa (proviziju) u potpunosti podmiruje Općina Vidovec.