17.07.2023.


U svrhu poticanja mještana na odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, Općina Vidovec javila se na otvoreni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu projekta  „Poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u Općini Vidovec“ održana je edukativna predstava „Koprivko spašava planet“ za polaznike dječjeg vrtića Škrinjica i učenike 1.-4. razreda OŠ Vidovec i PŠ Nedeljanec o mjerama sprečavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja otpada i njegove obrade. U sklopu istog projekta nabavljeni su i komposteri za biootpad koji  se besplatno dijele kućanstvima, a koji omogućavaju brži proces kompostiranja i moguće ih je upotrebljavati za više od 30% otpada iz kućanstva. Mještani koji su zainteresirani za besplatni kućni komposter mogu se javiti Općini Vidovec na broj 042/741-201. Broj kompostera je ograničen.


Projekt ukupne vrijednosti 5.646,60 EUR sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 2.258,64 EUR (40%). Preostalih 3.387,96 EUR (60%) financira se iz općinskog proračuna.