23.04.2021.

OPĆINA VIDOVEC organizira podjelu BESPLATNIH spremnika (žutih kanti) za otpadnu plastiku u domaćinstvima (umjesto sadašnjih žutih vreća) , a prema sljedećem rasporedu:

PONEDJELJAK, 26.04.2021.

  • 9,00-13,00 h, lokacija: NK Nedeljanec
  • 13,30-17,00 h , lokacija : Prekno- kod nadstrešnice

UTORAK, 27.04.2021.

  • 8,00-12,00 h, lokacija: vatrogasni dom Tužno
  • 12,30-16,00 h, lokacija: NK Sloboda Tužno

SRIJEDA, 28.04.2021.

  • 10,00-16,00 h, lokacija: Zamlača-igralište

ČETVRTAK, 29.04.2021.

  • 9,00-12,00 h, lokacija: Budislavec, na kraju naselja (lokacija reciklažnog dvorišta)
  • 12,30-15,30h, lokacija: etno kuća KITEC, Domitrovec

PETAK, 30.04.2021.

  • 10,00-16,00 h, lokacija: dvorište Općine Vidovec

MJEŠTANI MOGU PODIĆI SVOJU ŽUTU KANTU NEOVISNO O MJESTU STANOVANJA NA BILO KOJOJ LOKACIJI, OVISNO KOJA IM JE BLIŽA ILI U TERMINU KOJI IM BOLJE ODGOVARA.

Podizanje kante moguće je uz predočenje osobne iskaznice. Pravo na žutu kantu imaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Vidovec.

NABAVA SPREMNIKA SUFINANCIRANA JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE IZ OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“.