10.07.2023.

Institut za javne financije ponovo je analizirao i ocijenio transparentnost proračuna svih hrvatskih županija, gradova i općina s ciljem ukazivanja na značaj proračunske transparentnosti za poboljšanje komunikacije i povjerenja građana u regionalne i lokalne vlasti, ali i poticanje odgovornosti tih vlasti prema građanima.

Općina Vidovec i ove je godine za transparentnost proračuna dobila najvišu ocjenu, ocjenu 5 . Valja naglastiti da transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca.

Proračunska transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama svih županija, gradova i općina. U obzir se uzimaju samo  oni dokumenti koji su na mrežnim stranicama JLS bili dostupni u razdoblju 1. 11. 2022. – 18. 04. 2023. i to na dan pretraživanja. Naknadno objavljeni dokumenti se ne ocjenjuju.