09.02.2024.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),

s a z i v a m

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 14. veljače 2024. godine (srijeda), s početkom u 16,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec,

2. Rasprava o radu Dječjeg vrtića Škrinjica,

3. Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.,

4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2024. godinu,

5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama te ostalim prodajnim prostorima na kojima je dozvoljena prodaja poljoprivrednih proizvoda unutar i izvan Varaždinske županije u 2024. godini,

6. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s područja Općine Vidovec u 2024. godini,

7. Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja,

8. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Bistrović