22.01.2021.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m
04. izvanrednu sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,
 za dan  25.  siječnja 2021.  godine (ponedjeljak),  s početkom u 19,00 sati

 

Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec saziva se elektronskim putem te se ista, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji, održava putem aplikacije za održavanje online sastanaka.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

DNEVNI RED
  1. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i upravljanje zgrade dječjeg vrtića u Vidovcu,
  2. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva opreme u korist ustanove Dječjeg vrtića "Škrinjica",
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Škrinjica",
  4. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za opremanje dječjeg vrtića u Vidovcu u Proračunu Općine Vidovec za 2021. godinu, 
  5. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                                                                                                                        Predsjednik

                                                                                                                                                                                                                    Zdravko Pizek   v.r.