27.11.2020.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m

26. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  04.  prosinca 2020.  godine (petak),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec saziva se elektronskim putem te se ista, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji, održava putem aplikacije za održavanje online sastanaka.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  EV N I    R  E D

 1. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu (3. i 6. razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2022. i 2023. godinu (2. razina),
 2. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine,
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu,
 4. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu,

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu,

c)       Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021. godinu,

d)      Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. godinu,

e)       Prijedlog Programa gradnje objekata društveneinfrastrukture na području općine Vidovec u 2021. godini

 1. Prijedlog Programa o utrošku sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu,
 2. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
 3. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini,
 4. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2021. godinu (3.i 6. razina) i Prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2022. i 2023. godinu (2. razina),
 5. Prijedlog ekonomske cijene Dječjeg vrtića Škrinjica,
 6.  Prijedlog Odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije,
 7. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec,
 8. Prijedlog Programa uređenja i održavanja groblja Vidovec u 2021. godini,
 9. a) Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Vidovec za 2021. godinu,

b) Prijedlog Financijskog plana za Program rada Savjeta mladih Općine Vidovec za 2021. godinu,

     14. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Zdravko Pizek   v.r.