02.06.2021.

Temeljem članka 20. Odluke o općinskim porezima Općine Vidovec ( „Narodne novine“ br. 70/17 i 2/18)  i članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21) općinski načelnik Općine Vidovec dana 02. lipnja 2021. godine, svim zainteresiranim upućuje

P O Z I V

za upis mjesta za postavljanje

štandova povodom blagdana Svetog Vida 15. lipnja 2021. godine

 

Upis mjesta obavljat će se u razdoblju od 07. do 11. lipnja 2021. godine u vremenu od 08,00 do 13,00 sati.

Za upis je potrebno priložiti:

- Zahtjev za korištenje javne površine i

- Kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti ili obrtnicu.

Zahtjev za korištenje javne površine može se preuzeti ovdje:

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE- VIDOVO 2021.

Zahtjev sa popratnom dokumentacijom podnosi se pismenim putem na e-mail: [email protected]  ili se predaje osobno na adresi Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec u vremenu od 08,00 do 13,00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.  

Detaljnije informacije mogu se dobiti na, mobitel komunalnog redara Mladena Flajšmana 099/3169-248 ili više referentice za komunalno gospodarstvo Nikoline Stipan 099/756-1839.

 

                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                           Bruno Hranić