13.06.2023.

Pozivaju se oštećenici na čijim je poljoprivrednim usjevima i nasadima utvrđena šteta od vrana da prijave štetu Općini Vidovec u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Oštećenici mogu Obrazac kojim prijavljuju štetu popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na email [email protected] ili dostaviti osobno u Općinu Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec radnim danom od 07,00 do 14,00 sati.

Uz Obrazac kojim prijavljuju štetu, oštećenici trebaju dostaviti presliku Zahtjeva za potporu za 2023. godinu (AGRONET; predan Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) ili izvod iz zemljišnih knjiga iz kojih je vidljiv broj ARKOD čestica, odnosno katastarskih čestica za koje se prijavljuje šteta.
Prijave se zaprimaju zaključno do 23. lipnja 2023. godine.

Obrazac za prijavu šteta od vrana